To miejsce czeka na twoją ustawę

Sejm przed kilkoma dniami przyjął ustawę krajobrazową. Niestety została ona pozbawiona mocy egzekucyjnej. W obecnym kształcie nie zlikwiduje chaosu reklamowego, w którym tonie Polska.
Nie pozwólmy na to! Ustawę może uratować Senat wprowadzając odpowiednie poprawki.

Wyślij list do swojego senatora »

Wsparło nas już 0 osób!

Dlaczego ustawa krajobrazowa jest potrzebna?

Reklamy są wszędzie

Polska jest jednym z najbardziej zasłoniętych reklamami krajów w Europie. Jednym z głównych powodów jest słabo działające prawo.

Niskie kary

W obecnej sytuacji, skuteczne ukaranie właściciela nielegalnego nośnika reklamowego jest niemożliwe, a łamanie prawa po prostu się opłaca.

Słabe prawo

Aktualne prawo jest skonstruowane w ten sposób, że udowodnienie nielegalności nośnika reklamowego może trwać wiele lat. Przez ten czas przynosi on regularne zyski swojemu właścicielowi.

Chcemy zmian!

Według raportu TNS 72% Polaków chce ograniczenia reklam w przestrzeni publicznej, a 65% uważa siatki wielkoformatowe za najgorszą formę reklamy.

Dlaczego obecny projekt jest niewystarczający?

Kary nieadekwatne do zysków z nielegalnych reklam

Roczny dochód z nielegalnej reklamy na Hotelu MDM 1,200,000 zł
Maksymalna grzywna wg ustawy krajobrazowej 5,000 zł

Nielegalne reklamy przynoszą ogromne zyski każdego miesiąca, a osoby, które łamią prawo są obecnie bezkarne. Ustawa krajobrazowa tego nie zmieni. Dlaczego? Bo maksymalna kara, jaką będzie można wymierzyć, to grzywna w wysokości 5 tys. zł. Sprawca otrzyma ją tylko raz, nawet jeśli reklama nie zostanie usunięta.


Wielkoformatowe szmaty to szyldy?

Ustawa krajobrazowa słusznie zwalnia od opłat reklamowych szyldy. Niestety, definiuje je tak szeroko, że za szyld można uznać także tak wielką szmatę, jak ta na zdjęciu obok.

Dlaczego? Bo wystarczy, że treść prezentowana na szmacie będzie miała związek z działalnością prowadzoną w budynku, na którym została wywieszona.

Co chcemy zmienić?

§1

Proponujemy wprowadzenie zapisów, na mocy których nielegalny nośnik reklamowy obciążany będzie karną opłatą, naliczaną codziennie od metra kwadratowego powierzchni ekspozycyjnej. Uchwalone przez Sejm rozwiązanie pozwala tylko na jednorazowe ukaranie instalatorów reklamy niewielką grzywną, a co gorsza, karalność czynu wygaśnie już po 12 miesiącach!

§2

Proponujemy, aby opłaty karne były pobierane od właścicieli nieruchomości, którzy zgadzają się ją udostępnić firmie reklamowej. Zidentyfikowanie i dotarcie do właścicieli nośników reklamowych jest często niezwykle trudne wskutek stosowanych przez nich zabiegów prawno-formalnych (nieodbieranie korespondencji, zmiana adresu itp.)

§3

Proponujemy, by szyldy, które nie są zgodne z regułami reklamowymi, uchwalonymi przez radę gminy, również podlegały opłatom karnym. Inaczej pojemna definicja szyldu stanie się płaszczykiem dla ekspozycji reklam wielkoformatowych.

§4

Proponujemy, aby odpowiednie zmiany w prawie budowlanym umożliwiały weryfikowanie zgodności inwestycji budowlanej z regułami reklamowymi, uchwalonymi przez radę gminy. Kodeks Budowlany i ustawę krajobrazową trzeba zsynchronizować w ten sposób, by nie zostawić furtki dla omijania prawa!

Napisz list do Senatora

Za pomocą naszej strony możesz wybrać senatora ze swojego okręgu wyborczego i wysłać do niego list z prośbą o wsparcie tej akcji i głosowanie za poprawkami, które mogą uratować ustawę krajobrazową.Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że klikając na przycisk "Wyślij" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze wyłącznie na potrzeby akcji "Posprzątajmy reklamy" oraz wyrażam zgodę na przesłanie wiadomości e-mail do wybranego Senatora w moim imieniu.